#PV006 – Plyn

Orientačná tabuľka – označenie trasy plynu