#PV016 – Označenie potrubí pre skupinu 6 – Kyseliny a tekutiny povahy kyslej

Označenie potrubí pre skupinu 6 – Kyseliny a tekutiny povahy kyslej