#PV012 – Označenie potrubí pre skupinu 2 – Para

Označenie potrubí pre skupinu 2 – Para