#PV007 – Plyn

Orientačná tabuľka – označenie trasy plynu