#PV015 – Označenie potrubí pre skupinu 5 – Plyny nehorľavé

Označenie potrubí pre skupinu 5 – plyny nehorľavé