#PV008 – Kanalizácia

Orientačná tabuľka – označenie trasy kanalizácie