Výstražný štítok #W006

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 006.01 Pozor, zavesené bremeno!

W 006.02 Nebezpečenstvo úrazu pádom alebo pohybom zaveseného bremena

W 006.03 Pozor, pracovný priestor žeriava!

W 006.04 Pozor, nevstupuj pod zavesené bremeno!

 

Kategórie: