#PV014 – Označenie potrubí pre skupinu 4 – Plyny horľavé

Označenie potrubí pre skupinu 4 – plyny horľavé