#PV004 – Prípojka

Prípojka – podzemná vodovodná armatúra