#PV005 – Prípojkový ventil

Prípojkový ventil – podzemná vodovodná armatúra