Výstražný štítok #W015

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 015.01 Pozor, nebezpečenstvo pádu!

W 015.02 Pozor, výkop!

W 015.03 Nebezpečenstvo pádu z veľkej výšky

W 015.04 Nebezpečenstvo pádu do priehlbne

W 015.05 Nebezpečenstvo zrútenia

Kategórie: