Výstražný štítok #W026

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 026.01 Pozor, nebezpečenstvo popálenia!

W 026.02 Pozor, nebezpečenstvo oparenia!

W 026.03 Pozor, nebezpečne horúci vzduch!

W 026.04 Pozor, nebezpečne horúci povrch!

W 026.05 Pozor, prúdenie horúceho vzduchu!

W 026.06 Pozor, nebezpečne vysoká teplota!

W 026.07 Pozor, teplota vyššia ako ……….. °C!

Kategórie: